Arbeider           

 

CV                

                                                      

     Aktuellt                

 

Kontakt           

 

 

                    

 

 

                                       

Lise Ivarson

 

 

Lise Ivarson jobber todimensjonalt innenfor maleri med referanse til abstraksjon. Noen av arbeidene har innslag av figurasjon,

andre har et mer spontant og ekspressivt uttrykk.

 

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Lise Ivarson  tlf +4792800229 livarson@online.no