__________________________________________________________________________________________________________

 

 

    

 

 

 

 

 

Arbeider           

 

CV                

                                                      

     Aktuellt                

 

Kontakt           

 

 

                    

 

 

                                       

Lise Ivarson

 

 

Jeg jobber todimensjonalt innenfor maleri med referanse til

abstraksjon. Noen av arbeidene har innslag av figurasjon,

andre har et mer spontant og ekspressivt uttrykk.

Teknikken er primært eggoljetempera. Fokus er på farge, flate, strøk og linje. Gangen i arbeidet  og maleriet i seg selv er min største inspirasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Lise Ivarson  tlf +4792800229 livarson@online.no